จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

By admin_suriya

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ เราเป็นผู้เชียวชาญในธุรกิจหลังความตายมากว่า 30 ปี และมีหีบศพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หีบศพ ไม้สัก หีบศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1204
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ใบเตยลาย,คาร์เนชั่น,มัม,เบญจมาศ,กล้วยไม้,ใบมอญเซล่า,ใบทางหมาก
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส

flower_select_053_0