ดอกไม้ประดับเมรุ

By admin_suriya

ดอกไม้ประดับเมรุ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ เราเป็นผู้เชียวชาญในธุรกิจหลังความตายมากว่า 30 ปี และมีหีบศพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หีบศพ ไม้สัก

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1410
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอหัวเสา มีราวบันได มีพุ่มตรงบันได มีโค้งตรงประตู
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัมขาว, เยบิล่า(ครีม โอโรส),เบญจมาศขาว,ใบทางหมาก, กล้วยไม้ขาว, เตยลาย
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_011_0