ดอกไม้ประดับเมรุ

By admin_suriya

ดอกไม้ประดับเมรุ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ เราเป็นผู้เชียวชาญในธุรกิจหลังความตายมากว่า 30 ปี และมีหีบศพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หีบศพ ไม้สัก

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1407
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบmodern มีหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,เยบิล่า,อมาลาทัส,เฟิร์นนาคราช,พุ่มบานไม่รู้โรยสีขาว,เตยลาย,ใบมอญเทอล่า,สวอนแพนท์,หน้าวัว

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_016_0