ดอกไม้ประดับเมรุ

By admin_suriya

ดอกไม้ประดับเมรุ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ เราเป็นผู้เชียวชาญในธุรกิจหลังความตายมากว่า 30 ปี และมีหีบศพทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หีบศพ ไม้สัก

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1405
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกาแลนเลื้อยเสา กอผูก ราวบันได
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กุหลาบชมพูบานเย็น, ใบมอญเซล่า, กล้วยไม้ขาว, ใบพุด
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_001_0

flower_select_093