ดอกไม้ประดับเมรุ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านบริการหลังความตายมากกว่า 20 ปี ทางสุริยาได้เล็งเห็นถึงการบริการแบบครบวงจรจึงได้รับบริการจัดดอกไม้ประดับหน้าเมรุ เพื่อให้ความสวยงาม ด้วยทีมงาน มืออาชีพและมีประสบการณ์ใน การจัดดอกไม้และออกแบบที่มีคุณภาพอีกด้วย  การประดับดอกไม้เป็นเครื่องหมายแสดงความเศร้าโศกเท่านั้น อันแท้ทีจริงแล้วนั้นใช้ประดับพิธีเพื่อแสดงการไว้อาลัยและความระลึกถึงคนเสียชีวิต