Promotion โปรโมชั่น

รายละเอียด โปรโมชั่น Gold

บริการรถรับส่ง, บริการบุภายในผ้าต่วน, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น ,หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น /หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น /หีบผ้าตาดทองย่นเต็มใบฐาน 3 ชั้น /หีบทรงธรรมสีครีม (ไม้ธรรมดา), ผ้าแพรคลุมศพ, ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

Gold1 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold2 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold3 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold4 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ

Gold1 บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพ
Gold2 บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพ
Gold3 บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพ
Gold4 บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพ