หีบคริสต์ (สี่เหลี่ยม)

By admin_suriya

โลงเย็น หีบปรับอาหาศ หีบศพ โลงศพ โลงเย็นพรีเมี่ยม หีบคริสต์ suriyafuneral

 

รหัสสินค้า : SF057
ชื่อสินค้า : หีบคริสต์
รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม

 


รายละเอียดสินค้า

หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

 

รูปทั้งหมด

 

coffin_120

coffin_121