หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)

By admin_suriya

หีบคริสต์ หีบคริสต์หกเหลี่ยม โลงศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ หีบฝัง

รหัสสินค้า : SF057
ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)
รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยม


รายละเอียดสินค้า

หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

 

รูปทั้งหมด

coffin_117

coffin_118

coffin_119