หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)

By admin_suriya

โลงเย็น หีบปรับอาหาศ หีบศพ โลงศพ โลงเย็นพรีเมี่ยม หีบคริสต์ suriyafuneral

 

รหัสสินค้า : SF057
ชื่อสินค้า : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)
รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยม

 


รายละเอียดสินค้า

หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

 

รูปทั้งหมด

coffin_114

coffin_115

coffin_116

coffin_117

coffin_118

coffin_119