โปรโมชั่น โกลด์พลัส 5 : Gold+ 5

69,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

 1. บริการรถรับส่ง¹
 2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ²
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. เครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 4 ชุด/คืน (3 คืน)
 8. หีบไม้สักใหม่

บริการรถรับส่ง

ฉีดยารักษาสภาพศพ

ดอกไม้รดน้ำศพ

ดอกไม้จันทน์

อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

เครื่องไทยธรรม

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้
 2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ จะครอบคลุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้เสียชีวิต
 3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าในโปรโมชั่น
 4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ ทางสุริยาหีบศพจะให้เป็นส่วนลดแทน
 5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อ ทางสุริยาหีบศพจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ของราคาโปรโมชั่น