โปรโมชั่น Platinum Diamond

332,000 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
5. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก + 10 ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวนโมเดิร์น
7. หีบไม้สักทรงธรรม
8. ผ้าแพรคลุมศพ
9. ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

**หมายเหตุ** หีบไม้สักทรงธรรม ใช้เป็นไม้ประเภทเนื้อแข็ง

บริการรถรับส่ง

ฉีดยารักษาสภาพศพ

ดอกไม้รดน้ำศพ

ดอกไม้จันทน์

อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้
  2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ จะครอบคลุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้เสียชีวิต
  3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าในโปรโมชั่น
  4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ ทางสุริยาหีบศพจะให้เป็นส่วนลดแทน
  5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อ ทางสุริยาหีบศพจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ของราคาโปรโมชั่น