ค่าใช้จ่ายในงานศพ

By admin_suriya

ค่าใช้จ่ายสุดท้ายในชีวิต

ความตายเป็นสัจธรรมของทุกชีวิตที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อตายไปแล้ว สิ่งที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น คือการจัดให้มีพิธีกรรมหลังความตายที่เรียกว่าพิธีศพหรือการจัดงานศพ ซึ่งกลายเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ตายไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด ในการจัดงานศพนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ตายและญาติเป็นสำคัญ
หลายคนละเลยที่จะนึกถึงเรื่องนี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง หลายคนไม่อยากจะนึกถึงเพราะความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเป็นเรื่องอัปมงคลที่จะต้องมานึกถึงวันตายของตัวเอง แต่ความจริงแล้ว การลองคิดคำนวณถึงงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดงานศพ กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรจะทำเพื่อจัดเตรียมงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศพของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกหลานญาติมิตรที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องเดือดร้อน จึงเป็นที่มาของการจัดเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดังกล่าวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ปรากฏให้เห็นผ่านการทำประกันชีวิตและการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์หรือกองทุนฌาปนกิจต่าง ๆ
ในการจัดงานศพโดยทั่วไป มีค่าใช้จ่ายในเกือบจะทุกขั้นตอน การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในงานศพจึงควรไล่เรียงค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณโดยคร่าว ๆ แต่ใกล้เคียงความเป็นมากที่สุด ดังนี้

หลังเสียชีวิต

5,500 – 9,000 บาท

พิธีวันแรก
40,000 – 100,000 บาท

พิธีสวดบำเพ็ญกุศล
95,000 – 175,000 บาท

พิธีเก็บอัฐิ

8,000 – 15,000 บาท

พิธีทำฌาปนกิจศพ
70,000 – 180,000 บาท

พิธีทำบุญเลี้ยง
เพลพระ

20,000 – 35,000 บาท

พิธีลอยอังคาร

8,500 – 36,000 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณจากการจัดงานศพแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์และพนักงาน ซึ่งอาจมีราคาที่คลาดเคลื่อนจากนี้เนื่องจากการเลือกหีบศพ การจัดดอกไม้และสิ่งของอื่นๆเพิ่มเติมมีราคาที่แตกต่างกัน

1. หลังเสียชีวิต

1.1 การจัดการเอกสาร
หลังจากการเสียชีวิต ญาติจะต้องติดต่อกับที่ว่าการอำเภอเพื่อทำใบมรณะบัตร ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย
1.2 การจัดการศพและการติดต่อวัด
                ค่าโลงศพ/หีบศพ ในขั้นตอนนี้ค่าใช้จ่ายจะเริ่มจากการจัดหาโลงหรือหีบศพซึ่งมีหลายชนิดหลากราคาแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ประมาณ 2,000 บาท ไปจนถึงหลักแสน หากผู้ตายเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ก็สามารถขอรับบริจาคโลงศพได้ตามมูลนิธิหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือก็จะพิจารณาช่วยเหลือผู้ตายที่มีความยากไร้จริง ๆ เท่านั้น
ค่าฉีดยารักษาสภาพศพและการแต่งศพ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพศพและสาเหตุการตาย
ค่าทำพิธีเชิญวิญญาณและการบรรจุศพลงโลง ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของญาติ หากทำพิธีแบบเรียบง่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก โดยค่าใช้จ่ายหลักคือปัจจัยถวายพระสงฆ์และพิธีกรในขั้นตอนของการทำพิธีเชิญวิญญาณ
การติดต่อญาติและการเชิญแขกมาร่วมงานศพ ในขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการทำบัตรเชิญมาร่วมงานศพ การส่ง SMS การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และการทำป้ายบอกทางมาร่วมงานศพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น จำนวนญาติสนิทมิตรสหายที่ต้องการแจ้งข่าว และความต้องการของญาติ

2. พิธีวันแรก

ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ สำหรับพิธีในวันแรก คือ ค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่ ได้แก่ ค่าวัด (ศาลาวัด) สำหรับตั้งบำเพ็ญกุศลศพและสถานที่รับแขก มีตั้งแต่ราคา 500-2000 บาท ขึ้นอยู่กับวัด เช่น หากเป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยม ก็จะมีราคาสูงขึ้น ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น โต๊ะ เตียง เก้าอี้ เครื่องเสียง ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่วัดจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ รวมไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าถวายวัด โดยจะคิดราคาแยกต่างหากจากค่าสถานที่ (ศาสา) และค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานสวดอภิธรรม มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน (ต่อคืน) ขึ้นอยู่กับวัด จำนวนแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน และประเภทของอาหารที่แล้วแต่ว่าญาติต้องการแบบใด ค่าจ้างช่างถ่ายวีดีโอ ภาพนิ่ง ค่าจ้างพนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับ ซึ่งหากญาติมีจำนวนเพียงพอและสามารถทำเองได้ ก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

3. พิธีสวดบำเพ็ญกุศล

ค่าใช้จ่ายในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนี้ จะเหมือนกับพิธีในวันแรกเกือบทั้งหมด เนื่องจากเป็นพิธีที่ทำต่อเนื่องจากพิธีมนวันแรก ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันเวลาที่ญาติต้องการ เช่น 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน

4. พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ (วันฌาปนกิจ)

ในขั้นตอนนี้ มีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเกือบทั้งหมดอีกเช่นกัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้แก่ ค่าภัตตาหารสำหรับเลี้ยงพระสงฆ์ ค่าอาหารมื้อเที่ยงสำหรับเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานซึ่งจะแตกต่างจากอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในเวลากลางคืน จึงอาจต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้น นอกจากนี้ก็จะมีค่าอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม เช่น ผ้าไตรเต็ม

5. พิธีฌาปนกิจ

เป็นพิธีที่ทำในวันเดียวกันและทำต่อเนื่องจากพิธีเลี้ยงเพลพระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นได้แก่ ค่าค่าพนักงานยกโลง ผ้าไตรเต็ม ผ้าบังสุกุล ดอกไม้จันทร์ ค่าของชำร่วยเพื่อใช้แจกเป็นที่ระลึกให้แขกผู้มาร่วมงาน ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมสำหรับแจกแขกผู้มาร่วมงานช่วงระหว่างรอทำพิธีฌาปนกิจ

6. พิธีเก็บอัฐ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ ค่าภัตตาหารแบบปิ่นโตสำหรับถวายพระสงฆ์ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้พิธีแปรธาตุ เช่น เงินเหรียญบาท 32 เหรียญ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บอัฐิ เช่น โกศ ลุ้งอังคาร ผ้าขาว ผ้าห่อลุ้งอังคาร ดอกไม้ น้ำอบไทย เงินเหรียญบาทสำหรับโปรยทาน เป็นต้น

7. พิธีลอยอังคาร

เป็นพิธีที่ทำในวันเดียวกันและทำต่อเนื่องจากพิธีเก็บอัฐิ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเดินทางไปยังสถานที่ลอยอังคาร ค่าสถานที่ ค่าเช่าเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใกล้ไกลและชื่อเสียงของสถานที่ และจำนวนญาติที่เข้าร่วมพิธี ตลอดจนค่าคนทำพิธีลอยอังคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในพิธีลอยอังคาร เช่น ดอกกุหลาบ พวงมาลัย ดอกไม้โปรย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ทางผู้รับจัดงานศพหรือทางเจ้าของสถานที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้
                นับจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการงานศพ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันในการตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนิยม 5 วัน เพราะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป นอกเหนือจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของญาติที่ต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดงาน เช่น รูปแบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ โดยเฉพาะหีบศพ ที่จะมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันมากพอสมควร
                อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการรับจัดงานศพแบบแบบครบวงจร (One stop service) นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกหลังการตายไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการทำพิธีลอยอังคารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคิดค่าบริการแบบสมเหตุสมผล แต่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของญาติในการจัดงานศพได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความชำนาญในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี และยังสามารถจัดงานศพในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของญาติได้อีกด้วย การใช้บริการการรับจัดงานศพจึงเป็นทางเลือกที่ญาติให้ความไว้วางใจและได้รับความนิบยมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ว่าจะจัดแบบไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณที่ต้องใช้ซึ่งได้รับการจัดเตรียมไว้แล้วอย่างเหมาะสม แม้จะถือเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ดีที่จะต้องช่วยจัดการให้บุพการีผู้ล่วงลับ แต่หากเราสามารถทำด้วยตนเองได้ก็น่าจะเป็นการดีกว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือการได้จัดงานอย่างสมเกียรติและถูกต้องเหมาะสมตามหลักประเพณี มากไปกว่านั้นคือความสบายใจของลูกหลานญาติมิตรผู้อยู่เบื้องหลังที่จะไม่ต้องเดือดร้อน เมื่อวันนั้นมาถึงเราก็จะได้จากไปอย่างมีความสุข เรียกได้ว่า นอนตายตาหลับ อย่างแท้จริง

3. adults concerned about bone density, sprint training is a great program to follow. Says Contreras, the inherent ground reaction forces involved in sprint running places considerable loading on the bones, which causes the body to remodel and increase bone density. Sprinting is much more stimulating and time efficient than traditional cardiovascular workouts. Long, slow cardio workouts can be boring and quickly reach the point of diminishing returns. you wholesale football jerseys china wouldn do it with your car, why treat your body with any less respect? says Tony Gentilcore, CSCS, co owner of Cressey Performance in Hudson, MA.As the league approaches its third season, its last in the spring before taking on the National Football League cheap nfl jerseys in the fall of 1986, most of its 14 teams have reverted to the league’s original concept live cheaply with a nucleus of low priced journeymen, using one or two high cheap china jerseys paid stars to sell tickets.Are Tall People Smarter?Some researchers have gone so far as to say that taller people are more successful simply because they are smarter. This is an interesting way of looking at things. You see, the reason some Fake Oakleys people are taller is not just a result of genetics as one might expect, Replica ray bans but also of socioeconomic level, (Hall).Brady completed 16 of 32 passes for 188 yards, without an interception or a touchdown pass. It was one of just 19 regular season starts in wholesale football jerseys his career in wholesale jerseys china which he’s completed 50 percent or less of his passes, a rarer occasion than Brady completing 75 percent or more he’s done that a staggering 25 times.A global capital of fashion, entertainment, culture and commerce, Miami has no shortage of activities for families, couples and even solo travelers. If you’re taking a solo trip to the “Magic City,” just some of the things you can look forward to taking on by yourself are surfing and snorkeling on South Beach, attending a Miami Dolphins football game or a Florida Marlins baseball game, nightclub hopping, visiting several museums, exploring the Everglades and endless world class shopping. Again, these are just some of your options.Real Time quantitative RT PCR assaysOne primer pair (A1: 5′ ATA GTG CAG GCG CCA GTC AG; A2: 5′ GGC TCA AGC TGT TCA TCA TC) had a Tm of >55 and was designed using Clone Manager 6 (Sci Ed Central) to produce a PCR product of 223 bp. About 2 g of total RNAs were treated with RNase free DNase I (Promega, WI, USA) and reverse transcribed using TaqMan RT kit (Applied Biosystems, CA, USA). cDNA products were diluted 5.5 fold for use in real time RT PCR amplification. Platinum Quantitative PCR SuperMix UDG (Invitrogen, CA, USA) was used for real time RT PCR amplification. Reactions were run on a DNA Engine OPTICON 2 Real Time PCR detection system (MJ research, MA, USA). Thermocycler conditions were 2 min at 50 followed by 10 s at 95 and 40 cycles of 15 s at 95 20 s at 58 and 30 s at 72 For each sample, an RNA sample without reverse transcriptase was included to control for genomic DNA contamination. All presented PCR data were generated from a minimum of three independent reactions for each biological replication. Actin gene was used as a standard to control for sample variation in the total amount of RNA in different reactions. Phylogenetic analyses were conducted using the Neighbor Joining (NJ) method as implemented by the PHYLIP program package. Pam matrix was used to generate distance. Bootstrap analysis (1,000 replicates) was performed to assess the support of individual branches.