บริจาค

วัดโพธิ์แคน จ.พิจิตร

by admin_suriya

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพทั้งหมด 50 ใบ ไปบริจาคที่ วัดโพธิ์แคน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ทางสุริยาหีบศพขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคโลงศพทุกท่านมา ณ ที่นี้  

วัดต้นชุมแสง จ.พิจิตร

by admin_suriya

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพทั้งหมด 50 ใบ ไปบริจาคที่ วัดต้นชุมแสง จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ทางสุริยาหีบศพขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคโลงศพทุกท่านมา ณ ที่นี้

วัดแม่ตาว บริจาคโลงศพ หีบศพ สุริยาหีบศพ หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพราคาถูก

วัดแม่ตาว

by admin_suriya

วัดแม่ตาว บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 28 กันยายน 2558 วัดแม่ตาว (บ้านสันโรงเรียน) เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
วัดโพธิ์กระสังข์ โลงศพราคาถูก จำหน่ายโลงศพ บริจาคโลงศพ หีบศพครบวงจร

วัดโพธิ์กระสังข์

by admin_suriya

วัดโพธิ์กระสังข์ บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 06 มิถุนายน 2559 วัดโพธิ์กระสังข์ 392 ม.2 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสระเกษ 33150
วัดป่าศิลาเลข บริจาคโลงศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพคุณภาพดี โลงศพ

วัดป่าศิลาเลข

by admin_suriya

วัดป่าศิลาเลข บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 30 เมษายน 2560 วัดป่าศิลาเลข ตำบล เขื่องใน อำเภอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
วัดป่าเขาเหล็ก โลงศพราคาถูก จำหน่ายโลงศพ บริจาคโลงศพ หีบศพครบวงจร

วัดป่าเขาเหล็ก

by admin_suriya

วัดป่าเขาเหล็ก บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 26 เมษายน 2559 วัดป่าเขาเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120  
หีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ ขายโลงศพ บริจาคโลงศพ

วัดเทวประสาท

by admin_suriya

วัดเทวประสาท บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วัดเทวประสาท 121 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
วัดชะอม วัดชะอม บริจาคโลงศพ สุริยาบริจาคโลงศพ จำหน่ายหีบศพครบวงจร

วัดชะอม

by admin_suriya

วัดชะอม บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วัดชะอม ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
มูลนิธิสัจจพุทธธรรม บริการหลังความตาย จัดงานศพ สุริยาหีบศพ จำหน่ายหีบศพ

มูลนิธิสัจจพุทธธรรม

by admin_suriya

มูลนิธิสัจจพุทธธรรม บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110