โปรโมชั่นโกลด์พลัส

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น, หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น / หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น / หีบทรงธรรมพ่นสี / หีบไม้สักอ่อน, * เครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 4 ชุด/คืน (จำนวน 3 คืน)

หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร