Platinum Star


ราคา 135,000 บาท

Promotion Platinum Diamond หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
Promotion Platinum Diamond หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
Platimum Star หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
Promotion Platinum Diamond หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
Promotion Platinum Diamond หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
Promotion Platinum Diamond หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
5. ดอกไม้จันทน์ 400 ดอก + 7 ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
7. หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น

**หมายเหตุ** หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ใช้เป็นไม้ประเภทเนื้ออ่อน

Platimum Star หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

หมายเหตุ หีบศพตามแพคเกจ

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง “ระยะทาง1” หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากสุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพทุก package จะครอบครุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้ตาย

3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package

4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ เนื่องจาก ติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package