Promotion โปรโมชั่น

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Star), ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น (Diamond), หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น /หีบไม้สักทรงธรรม, ผ้าแพรคลุมศพ, ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน