จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ2


จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1105
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 9กอ แบบมีหลังโรง และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : แกนดิออรัส,เบญจมาส.มัม,เยบิล่า,คาร์เนชั่น,คัดเตอร์,
วัสดุ : กระถาง,โอเอซิส,โบว์สีฟ้า

flower_select_070_0