จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ3


จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1106
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้ 5กอแบบมีหลังหีบ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ซ่อนกลิ่น,เบญจมาศ,มัม,คัดเตอร์,กล้วยไม้,เยบิล่า
วัสดุ : กระถาง,โอเอซิส

flower_select_075_0