จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ4


จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1104
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 5กอเล็ก แบบมีดอกไม้หลังหีบ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ,มัมนอก,คาร์เนชั่น,ใบทางหมาก,หน้าวัว
วัสดุ : กระถาง,โอเอซิส

flower_select_076_2