จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ5


จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1102
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 5 กอ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุดดอกไม้ที่ใช้จัด : บอททอน,เบญจมาศ,มัมนอก,ใบทางหมาก,คาร์เนชั่น,กล้วยไม้
วัสดุ : กระถาง,โอเอซิส

flower_select_077_0 (1)