จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน10


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1203
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน3ชั้น เป็นกรุ๊ปๆ มีดอกไม้หลังหีบ
แบบโค้งมีกอ 2 ข้าง และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ดอกซ่อนกลิ่น,มัม,เบญจมาศเยบิล่า,คาร์เนชั่น,ลิลลี่,กุหลาบ
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส

flower_select_056_0