จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน3


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1210
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น สแตนด์คู่
มีดอกไม้หลังหีบและมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด

ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,เบญจมาศ,เตยลาย,ดอกซ่อนกลิ่น,คาร์เนชั่น,ดอกคัตเตอร์,มัม,ใบพลูจีบ
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส

flower_select_065_0flower_select_064