จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน4


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1209
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน2ชั้น มีดอกไม้หลังหีบ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ซ่อนกลิ่น,มัม,เบญจมาศ,ลิลลี่,เยบิล่า,คาร์เนชั่น,ตัดเตอร์
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส

 

flower_select_062_0 flower_select_057