จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ11


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1353
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า :  จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern มีดอกไม้หลังหีบ มี 4 สแตนด์
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ต้นไม้สำหรับจัดสวน,มัม,เบญจมาศ,หน้าวัว,เยบิล่า,คาร์เนชั่น,ใบมอญ,ใบเตยลาย
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส,สแดนด์

flower_select_044_0