จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ16


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1306
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่ม 5 พุ่ม
มีพุ่มดอกไม้หลังหีบและมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม,ไฮเดรนเยีย,เบญจมาศสไปเดอร์ขาว,หน้าวัว,กุหลาบ,แวนด้า,ลิลลี่,ไลเซนทัส,ใบพุดผักชี,ป่านโคโค่
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส

flower_select_071_0