จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ17


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1305
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่มระย้า 5 พุ่ม
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ,มัม,เยบิล่า,คาร์เนชั่น,หน้าวัว,อมาลาทัส
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส,แจกัน

รายละเอียดสินค้า :
จัดดอกไม้หน้ศศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่มระย้า 5 พุ่ม
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด

  1. เบญจมาศ
  2. มัม
  3. เยบิล่า
  4. คาร์เนชั่น
  5. หน้าวัว
  6. อมาลาทัส
    วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ : กระบะ,โอเอซิส,แจกัน

flower_select_038_0