จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ18


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1304
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้ศศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern โดยการใช้โอเอซิสเป็นเส้นๆ
แล้วปักดอกไม้ และมีพุ่มเล็กๆประดับตกแต่ง
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม,กล้วยไม้,กุหลาบ,คาร์เนชั่น,เฟิร์นยอดอ่อน
วัสดุ : ลวดตาข่าย,โอเอซิส

flower_select_037_0