ดอกไม้ประดับเมรุ9


บริการจัดดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1417
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบ modern มีหยดน้ำหัวเสา มีราวบันได้โค้ง
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,ดอกเบิร์ด,หน้าวัว,มัม,กุหลาบ,ใบมอญ,คาร์เนชั่น,เยบิล่า,ใบพลูจีบ,เบญจมาศ
วัสดุ : โอเอซิส

รูปทั้งหมด

flower_select_003_0flower_select_081 flower_select_085 flower_select_087 flower_select_089 flower_select_090