ดอกไม้ประดับเมรุ10


ดอกไม้ประดับเมรุ

หัสสินค้า : SF1414
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกหัวเสาและราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม,เยบิล่า,เบญจมาศ,กล้วยไม้,คาร์เนชั่น
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_018_0