ดอกไม้ประดับเมรุ12


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1412
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบพุ่มผูกหัวเสาและมีราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม,เยบิล่า,เบญจมาศ,กล้วยไม้,คาร์เนชั่น

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_028_0