ดอกไม้ประดับเมรุ14


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1409
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบ modern มีหยดน้ำหัวเสา มีราวบันได้โค้ง
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,ดอกเบิร์ด,หน้าวัว,มัม,กุหลาบ,ใบมอญ,คาร์เนชั่น,เยบิล่า,ใบพลูจีบ,เบญจมาศ
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_005_0