ดอกไม้ประดับเมรุ15


 

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1408
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบมีหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ดอกเบิร์ด,กล้วยไม้,ดอกสไปเดอร์เขียว,ใบทางหมาก,ดอกซ่อนกลิ่น,ดอกกระเจียว,ดอกอมาลาทัส,มัม,หน้าวัวขาว

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_008_0