ดอกไม้ประดับเมรุ17


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1406
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอพุ่ม 12 พุ่ม และราว 2 ราว
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เตยลาย,เบญจมาศ,ใบพุด,ใบซ่อนกลิ่น,คาร์เนชั่น,ใบทางหมาก,มัม,เยบิล่า
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_015_0