ดอกไม้ประดับเมรุ2


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1424
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบผูกหัวเสา
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัมขาว,เยบิล่าแดง,ใบพุด,เบญจมาศขาว,กล้วยไม้ขาว,คาร์เนชั่นแดง,ใบทางหมาก

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_026_0