ดอกไม้ประดับเมรุ21


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1402
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกและราวบันได
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,คาร์เนชั่น,เยบิล่า(ส้ม/แดง),เบญจมาศ,มัม
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_009_0