ดอกไม้ประดับเมรุ22


flower_select_025

รหัสสินค้า : SF1401
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูก ด้านหน้า 6 กอ
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,คาร์เนชั่น,เยบิล่า,ใบทางหมาก,เบญจมาศ,มัม
วัสดุ : โอเอซิส

[/three_fourth_last]

รายละเอียดสินค้า

จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูก ด้านหน้า 6 กอ

ดอกไม้ที่ใช้จัด :

  1. กล้วยไม้
  2. คาร์เนชั่น
  3. เยบิล่า
  4. ใบทางหมาก
  5. เบญจมาศ
  6. มัม
    วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_025_0