ดอกไม้ประดับเมรุ3


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1423
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบผูกหัวเสา และ ราวบันได
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัมขาว,กล้วยไม้,เบญจมาศขาว,ใบทางหมาก,เยบิล่าโอโรสไส้ดำ,ใบพุด

วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_012_0