ดอกไม้ประดับเมรุ7


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1419
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบกอผูกกับกอตั้งรวมกัน หัวเสาด้านละ 10 กอ กอตั้งด้านละ 5 กอ
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ,คาร์เนชั่น,ใบพุด,มัม,กล้วยไม้,หน้าวัว,ใบทางหมาก
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_031_0