ดอกไม้ประดับเมรุ8


ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1418
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบพุ่ม กอผูกหัวเสา 9 กอผูก
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ,ใบพุด,คาร์เนชั่น,ใบทางหมาก,มัม,เยบิล่า
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_027_2