จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ2


จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1301
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นพุ่ม 6 พุ่ม 1 ราวเล็ก
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้,คาร์เนชั่น,กุหลาบ,เยบิล่า,ไลเซนทัส
วัสดุ : กระบะ,โอเอซิส,แจกันใบใหญ่

ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น จัดดอกไม้หน้าศพศพ สุริยาหีบศพแบบครบวงจร