ทำบุญบริจาคโลงศพ


ทำบุญบริจาคโลงศพ

“งานศพ” ฟังคำนี้แล้ว รู้สึกหดหู่แต่จะหดหู่มากหากท่านไม่สามารถจัดงานศพให้กับคนอันเป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคนที่ท่านรักเป็นโอกาสสุดท้าย  บนเส้นทางแห่งการบริการหลังความตายของสุริยามากกว่า 50 ปี เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคม

โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจักงานศพในด้านต่าง ๆ

ท่านสามารถมาขอรับโลงศพได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้รับอันเป็นที่รักของท่านอย่างแน่นอน

บริจาคโลงศพ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

ร่วมบริจาคโลงศพ

ทำบุญโลงศพ(ทั้งใบ 1,800 บาท หรือร่วมสมทบทุน)

หีบศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ บริการโลงศพครบวงจร บริจาคโลงศพ

วิธีการบริจาคโลงศพ

walk in บริจาค บริจาคโลงศพ บริจาค
website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
email website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
line email website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ

Walkin : เข้ามาที่ร้านสุริยาทุกสาขาและเขียนใบบริจาคโลงศพ หรือ บริจาคผ่านทางเว็บไซต์

Online : กรอกแบบฟอร์ม online จากเว็บไซต์ [Click!!] ของเราและแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ

Email : ส่งรายละเอียดการบริจาค ชื่อ,เบอร์โทร,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน

Line : ส่งรายละเอียด ชื่อ,เบอร์โทร,Email,ที่อยู่,จำนวนเงินการบริจาคและหลักฐานการโอนเงิน

ขั้นตอนในการบริจาค (ทั่วไป)

  1. ผู้บริจาคติดต่อทางร้านแล้วกรอกแบบฟอร์ม”ขอรับบริจาค” กรอกชื่อและที่อยู่ ของผู้บริจาค
  2. ระบุจำนวนเงินในการบริจาค
  3. ระบุประเภทรายการที่ต้องการบริจาค
  4. เมื่อมีผู้ขอรับเงินบริจาคของท่าน ทางร้านจะจัดส่งจดหมายยืนยันการขอรับบริจาคจากเงินของท่านไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

ขั้นตอนในขอรับบริจาค

  1. ผู้ขอรับบริจาคเตรียมหลักฐานการเสียชีวิต (ใบมรณะบัตร)
  2. สำเนาบัตรประชาขนผู้ขอ และ สำเนาใบมรณะบัตรเสียชีวิต
  3. กรอกแบบฟอร์ม การขอรับบริจาค (ขอรับได้ทาง Email : email หรือมากรอกที่ร้าน)
  4. ตอบจดหมายไปยังผู้บริจาคด้วยลายมือของท่าน