บริจาคโลงศพ


“งานศพ” ฟังคำนี้แล้ว รู้สึกหดหู่แต่จะหดหู่มากหากท่านไม่สามารถจัดงานศพให้กับคนอันเป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคนที่ท่านรักเป็นโอกาสสุดท้าย  บนเส้นทางแห่งการบริการหลังความตายของสุริยามากกว่า 50 ปีเราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคมโดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจักงานศพในด้านต่างๆ  ท่านสามารถมาขอรับโลงศพ  ได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้อย่างไรอย่างถูกต้องและแน่นอนในทุกๆใบcoffin_002_0

ในการบริจาคโลงศพนั้นผู้บริจาคสามารถเขียนใบบริจาคและติดที่หีบศพซึ่งเผาไปกับศพจริงๆอันจะนำมาซึ่งผลบุญถึงท่านอย่างแน่นอน  พร้องทั้งมั่นใจในการจัดส่งโลงศพของเราได้ว่าถึงมือผู้รับ 100 % เพราะการบริจาคโลงศพกับสุริยาหีบศพทุกใบนั้นเราจะจัดส่งเอกสารใบมรณะบัตรของญาติผู้รับและหนังสือขอบคุณจากผู้ขอรับไปให้ผู้บริจาคทุกท่านเพื่อเป็นการยืนยัน

นอกจากนั้น จากสภาพสังคมในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ และ ค่าครองชีพค่อนข้างสูงนั้นส่งผมให้นอกจากการจัดงานศพนั้นต้องการโลงศพแล้ว  ผู้ยากไร้บางท่านยังต้องการปัจจัยเงินในการเคลื่อนย้ายศพด้วยรถรับศพกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิด หรือ ขาดปัจจัยในการจัดพิธีศพในการสวดพระอภิธรรม 1 คน หรือ ขาดปัจจัยในการเผาศพเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเผา น้ำมันและค่าบริการจากทางวัด  ทั้งหมดนี้ทางสุริยาก็มีความยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการบอกต่อบุญกุศลในการทำบุญเกี่ยวกับงานศพอย่างครบวงจรให้กับ  ผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธา ที่จะทำบุญเกี่ยวกับงานศพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น

 1. ทำบุญโลงศพ (ทั้งใบ 1,800 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
 2. ทำบุญค่ารถรับศพ  (กรุงเทพและปริมณฑล 1,000 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
 3. ทำบุญค่าจัดงานศพ (คืนละ 1,000 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
 4. ทำบุญค่าเผาศพ (พื้นฐาน 1,000 บาท หรือร่วมสมทบทุน)
 5. ทำบุญลอยอังคาร  (ปากเกร็ด 500 บาท หรือร่วมสมทบทุน)

วิธีการบริจาคโลงศพ

เลือกทำบุญให้กับผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนปัจจัยในการจัดงานศพได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

Walkin Website Online Email Line
walk in เข้ามาที่ร้านสุริยาทุกสาขาและเขียนใบบริจาคโลงศพ กรอกแบบฟอร์ม online จากเว็บไซต์ [Click!!] ของเราและโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท และแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ เพื่อเป็นการยืนยัน ส่ง Email รายละเอียดการบริจาคโลงศพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ,เบอร์โทร,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน เงิน กับพนักงานของเราได้ ตลอด 24 ชม. ส่งรายละเอียด  ชื่อ,เบอร์โทร,Email,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน เงิน กับพนักงานของเราได้ ตลอด 24 ชม.
Map Click here to donation email Line @ : @suriyagroup

1. Walkin : เข้ามาที่ร้านสุริยาทุกสาขาและเขียนใบบริจาคโลงศพ หรือ
2. Online : กรอกแบบฟอร์ม online จากเว็บไซต์ [Click!!] ของเราและโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท และแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ เพื่อเป็นการยืนยัน หรือ
3. Email : ส่ง Email รายละเอียดการบริจาคโลงศพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ,เบอร์โทร,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน เงิน กับพนักงานของเราได้ ตลอด 24 ชม.
4. Line : ส่งรายละเอียด  ชื่อ,เบอร์โทร,Email,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน เงิน กับพนักงานของเราได้ ตลอด 24 ชม.

ธนาคาร สาขา ชื่อ เลขที่บัญชี
SCB-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส     รัตนาธิเบศร์ นาย ณัฏฐยศ สุริย   เสนีย์ 405-490940-4
BANGKOK-1 ธนาคารกรุงเทพ เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ นาย ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ 914-0-16423-8
KBANK-1 ธนาคารกสิกรไทย โลตัส รัตนาธิเบศร์ นาย ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ 582-2-14721-8

ขั้นตอนในการบริจาค (ทั่วไป)

 1. ผู้บริจาคติดต่อทางร้านแล้วกรอกแบบฟอร์ม”ขอรับบริจาค” กรอกชื่อและที่อยู่ ของผู้บริจาค
 2. ระบุจำนวนเงินในการบริจาค
 3. ระบุประเภทรายการที่ต้องการบริจาค
 4. เมื่อมีผู้ขอรับเงินบริจาคของท่าน ทางร้านจะจัดส่งจดหมายยืนยันการขอรับบริจาคจากเงินของท่านไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

ขั้นตอนในขอรับบริจาค

 1. ผู้ขอรับบริจาคเตรียมหลักฐานการเสียชีวิต (ใบมรณะบัตร)
 2. สำเนาบัตรประชาขนผู้ขอ และ สำเนาใบมรณะบัตรเสียชีวิต
 3. กรอกแบบฟอร์ม การขอรับบริจาค (ขอรับได้ทาง Email : email หรือมากรอกที่ร้าน)
 4. ตอบจดหมายไปยังผู้บริจาคด้วยลายมือของท่าน

ติดต่อข้อมูลการบริจาคได้ที่ เบอร์ 088-682-4126