logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ความเชื่อกับผีเสื้อจองหีบศพ เมื่อผีเสื้อบินไปเกาะบนหีบศพใบไหนจะเป็นการจองหีบศพใบนั้น และเวลาเพียงไม่นานหีบศพใบนั้นจะถูกขายออกไป

ความเชื่อกับผีเสื้อจองหีบศพ เมื่อผีเสื้อบินไปเกาะบนหีบศพใบไหนจะเป็นการจองหีบศพใบนั้น และเวลาเพียงไม่นานหีบศพใบนั้นจะถูกขายออกไป