พีธีจีน-กงเต๊ก-โลงจีน


กงเต๊ก

การทำพิธีกงเต๊กนั้นจะเริ่มนับจากวันที่เสียชีวิตแล้วนำมาประกอบพิธีในวันแรก โดยวันที่สวดวันแรกนั้นจะเรียกว่า “ชิวอิก” หลังจากนั้นจะนับไป 7 วัน ซึ่งวันที่ 7 จะถือว่าเป็นวันที่ต้องทำพิธีชุกซัว (วันส่งศพ) ส่วนใหญ่จะสวดไทย 5 วัน ทำพิธีกงเต๊กวันที่ 6 ทำพิธีชุกซัววันที่ 7 แต่ตามประเพณีจีนจะมีวันที่ห้ามทำพิธีชุกซัว เรียกว่า “เต็งฉิก” ซึ่งจะตรงกับเลขวันที่ของจีนคือวันที่ 7, 17, 27 ถือว่าเป็นวันไม่ดีเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูผีเปิดจะมีวิญญาณชั่วร้ายออกมา หากนับแล้วตรงกับวันเต็งฉิกจะต้องเลื่อนไปฝังวันที่ 9 โดยให้สวดไทย 7 วัน ทำพิธีกงเต๊กวันที่ 8 ทำพิธีชุกซัววันที่ 9

พิธีกงเต๊ก

  พิธีกงเต๊ก เป็นพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวจีน อันแสดงให้เห็นว่าชาวจีนนั้นเป็นชนชาติหนึ่งในโลกที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงมาก เมื่อผู้มีพระคุณเสียชีวิตลงในขณะที่ตนเองรู้สึกว่ายังมิได้ปฏิบัติตนตอบแทนพระคุณให้เพียงพอ จึงจัดนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกงเต็ก เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ

พิธีกงเต๊ก โลงศพจีน หีบจีน สุริยาหีบศพ โลงศพ

อุปกรณ์ประกอบพิธีจีน

พิธีกงเต๊ก ทำพิธีจีน คนจีน หีบศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบจีน

พิธีเผาเครื่องกระดาษ โดยจะมีการเตรียมเครื่องกระดาษต่างๆ เช่น

 • บ้าน
 • หีบสมบัติ
 • ตั่วป้อ (เครื่องกระดาษ)

ของไหว้วันกงเต๊ก

 • ซาแซ คือ ของคาว 3 อย่าง ประกอบด้วย ไก่, หมู, ปลาหมึก หรือใช้ปลาทูแทนได้ ** ห้ามใช้เป็ด
 • โหง่วก้วย (ผลไม้ 5 อย่าง) ประกอบด้วย กล้วย, แอปเปิ้ล, สับปะรด, องุ่น และส้ม (ไตกิก) ** ผลไม้ต้องห้ามคือมังคุด ละมุด ฝรั่ง เนื่องจากชื่อไม่เป็นมงคล
 • ฮกก้วย (ฮกก้วยแดง,ฮกก้วยขาว)
 • ฮกเปา (ซาลาเปา)
 • จื๋อซุงก้วย (ขนมหวาน)
พิธีกงเต๊ก สุริยาหีบศพ โลงศพ โลงจีน จัดงานศพจีน หีบจีน
พิธีกงเต๊ก สุริยาหีบศพ โคม จัดงานศพแบบจีน พิธีกงเต๊ก

เต็งลั้ง (โคมอายุ)

 • เต็งลั้ง (โคมอายุ) เป็นโคมที่เขียนตัวเลขอายุของผู้เสียชีวิต จะมีตัวอักษรทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซี่งการเขียนโคมอายุเรียกว่า “เหลาะแซ”            การนับอายุของผู้เสียชีวิตนั้นจะนับเป็น 5 คือ แซ (เกิด), เหลา (แก่), แป่ (เจ็บ), ซี้ (ตาย) และโค่ โดยอายุที่จะมาทำโคมอายุจะต้องนับให้ลงที่แซหรือเหลาเท่านั้น และไม่ให้ลงเลข 66  (ถ้ามีลูก 1-3 คนสามารถบวกเพิ่มเป็น 67 ได้ แต่ถ้าหากมีลูกเยอะจริงๆ  7-8 คนสามารถนำมาบอกอายุเพิ่มได้ถึง 71 ได้) ถ้าต้องการเขียนอายุบวกเยอะๆ 6-7 ปี สามารถนำจำนวนลูกมาบวกเพิ่มเพื่อเขียนอายุได้ แต่ถ้ามีลูก 1-2 คนไม่ควรนำมาบอกเพื่อเขียนเพิ่มเกินจากนั้น ตามประเพณีคนจีนจะนับอายุในท้องด้วย เมื่อนำอายุไปเขียนโคมก็จะเป็น อายุปัจจุบัน + 1
 • ฮกเต็ง (โคมลูกหลาน) จะมีจำนวนตามจำนวนลูก โดยนับรวมตั่วซุงด้วย (จำนวน 1 คน / 1 คู่)

เหล่งโจ๊ย (ฉากหลัง)

เหล่งโจ๊ย หรือเรียกอีกอย่างว่า (ฉากหลัง) เป็นฉากที่ทางสมาคมจีนจะนำมาตั้งให้เพื่อเป็นเกียรติโดยจะนำมาตั้งให้ตั้งแต่วันแรก แต่เหล่งโจ๊ยนั้นสามารถนำมาจัดตั้งเองได้เนื่องจากในปัจจุบันคนจีนส่วนใหญ่ไม่นิยมเข้าสมาคมจีน เหล่งโจ๊ยจะประกอบไปด้วยดอกซ่อนกลิ่นและผลไม้ 5 อย่าง

 • ฮวงแซจี๊ (ใบเบิกทาง)
 • กิมจั้ว (กระดาษทองเล็ก)
 • ตั่วกิม (กระดาษทองใหญ่)
 • แปะสื่อบ่อกี้ (ร้อยเรื่องราบรื่น) เป็นการนำกระดาษมาแปะบริเวณทางเข้าศาลา
พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน สุริยาหีบศพ ขายโลงศพแบบครบวงจร