ลอยอังคาร


ลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร

คำว่า “อังคาร” ในที่นี้ หมายถึง เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว พิธีลอยอังคาร จึงหมายถึง การนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในแม่น้ำ ด้วยความเชื่อและคตินิยมของคนไทยที่มีมาช้านานว่า การลอยยอังคาร จะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่ที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นอยู่เป็นนิจ

นอกจากนี้ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างเมรุ หรือ ตะกอนเผาศพ เถ้าถ่านและกระดูกที่เหลือจากการเผาศพนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะขาวโพลนอยู่กลางลานวัดหรือป่าช้า ถูกผู้คนเหยียบย่ำและถูกสัตว์คุ้ยเขี่ยเป็นที่อุจาดตา

จึงต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไป ลอยในแม่น้ำทั้งหมด บ้างก็ลอยแค่ส่วนหนึ่งและเก็บไว้บูชาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เก็บไว้บูชานี้ ก็คือกระดูกหรือที่เรียกว่า อัฐิ โดยจะเก็บไว้ในโกศ และส่วนที่นำไปลอยน้ำ ก็คือขี้เถ้า หรือที่เรียกว่า อังคาร นั่นเอง

พิธีลอยอังคาร ลอยอังคาร สุริยาหีบศพ หีบศพ บริการลอยอังคาร สุริยาหีบศพ

สถานที่ที่นิยมทำพิธีลอยอังคาร

 • ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 • แผนกเรือ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ท่าเรือแหลมเทียน จ.ชลบุรี
 • กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • ท่าเรือปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • หน้าวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
 • หน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ. สมุทรสงคราม
 • ท่าน้ำวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร
สถานที่ลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการกรับ
สถานที่ลอยอังคาร กองฝึกเรือ ท่าเรือแหลมเทียน
สถานที่ลอยอังคาร กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ สัตหีบ
สถานที่ลอยอังคาร หน้าวัดหลวงพ่อโสธร
สถานที่ลอยอังคาร วัดช่องลม
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ suriyafuneral บริการหลังความตาย สุริยาพร้อมดูแลคุณ

ท่าเรือปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

 • บริเวณลอยอังคาร : สามแยกแม่น้ำหน้าวัดเชิงเลน
 • เรือ : สำหรับเรือ 20 ที่นั่ง , สำหรับเรือ 30 – 35 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ที่มีให้ : เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
  เจ้าหน้าที่ทำพิธี
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี : 30-40 นาที

สโมสรโรงเรียนนายเรือ ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

 • บริเวณลอยอังคาร : ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ
 • เรือ : เรือสำหรับ 20 ที่นั่ง , เรือสำหรับ 36 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ที่มีให้ : เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
  เจ้าหน้าที่นำพิธี
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง 30 นาที

แผนกเรือ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 • บริเวณลอยอังคาร : กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
 • เรือ : เรือ ฐท.สส.16 สำหรับ 20 ที่นั่ง (แอร์)
  เรือ ฐท.สส.15 สำหรับ 30 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ที่มีให้ : เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
  เจ้าหน้าที่ทำพิธี
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง