ศิริ 3


ศิริ 3

57,500 บาท

บริการที่มีในโปรโมชั่น

 1. หีบทรงธรรมฐาน 3 ชั้นสีขาว
 2. บุภายในผ้าต่วน (ครีม/ ชมพู/ ฟ้า)
 3. ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น (เก็บกระถางกลับหลังจบงาน)
 4. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
 5. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 6. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 7. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
 8. สังฆทาน 4 ชุด

บริการรถรับส่ง

ดอกไม้รดน้ำศพ

ดอกไม้จันทน์

อุปกรณ์เชิญวิญญาณ

หมายเหตุ

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้
 2. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าในโปรโมชั่น
 3. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ ทางสุริยาหีบศพจะให้เป็นส่วนลดแทน
 4. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อ ทางสุริยาหีบศพจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ของราคาโปรโมชั่น