หีบคริสต์


หีบคริสต์

หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ
หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ

หีบคริสต์

รหัสสินค้า : SF057
ชื่อสินค้า : หีบคริสต์
รายละเอียดสินค้า : หีบสำหรับศาสนาคริสต์ และหกเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

หีบสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ