แพคเกจหีบจำปา


หีบจำปา (หีบจีน)

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีดำ ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

โลงจำปาสีดำ ขายโลงจำปา โลงศพจำปา โลงจำปาไม้สักแท้

หีบจำปาสีดำ

หีบจำปา (สีแดง) โลงจำปา ทำพิธีจีน ขายโลงศพจีน

หีบจำปาสีแดง

หีบจำปา (สีเหลือง) โลงจำปา หีบจำปา โลงจำปาขายดี ราคาโลงศพจำปา

หีบจำปาสีเหลือง

หีบจำปาไม้สัก

โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

ของไหว้

  • ซาแซ
  • โหง่วก้วย (ผลไม้ 5 อย่าง)
  • ฮกก้วย
  • ฮกเปา
  • จื๋อซุงก้วย
ของไหว้ของหวานผลไม้
ของไหว้ของคาว

รถรับส่ง

  • รถตู้
  • รถบัส
  • พนักงานดูแล

หมายเหตุ ราคารวมค่าเติมน้ำมันเรียลร้อยแล้วค่ะ

รถรับส่ง บริการรถรับส่ง เคลื่อนย้ายศพ
โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

ผลงานจัดงานศพ

การทำพิธีกงเต๊ก ในการจัดงานศพ
ของไหว้ของคาว
ของไหว้ของหวานผลไม้
โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ