logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ2

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1105
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 9กอ แบบมีหลังโรง และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : แกนดิออรัส, เบญจมาส.มัม, เยบิล่า, คาร์เนชั่น และ คัดเตอร์
วัสดุ : กระถาง, โอเอซิส และ โบว์สีฟ้า

flower_select_070_0