logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน10

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

รหัสสินค้า : SF1203
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสวน

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบเป็น กอดอกไม้แบบสวน3ชั้น เป็นกรุ๊ปๆ มีดอกไม้หลังหีบ
แบบโค้งมีกอ 2 ข้าง และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : ดอกซ่อนกลิ่น, มัม, เบญจมาศเยบิล่า, คาร์เนชั่น, ลิลลี่ และ กุหลาบ
วัสดุ : กระบะ และ โอเอซิส

flower_select_056_0